Besiktningar

En besiktad bostad är en skön huvudkudde

Behöver du hjälp med att kontrollera inomhusluften?

Sedan 1992 har vi jobbat med att förbättra ventilationen hos tusentals människor. Vi utför besiktningar, funktionskontroller och mätningar hos privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Som fastighetsägare kan du känna dig trygg med att inomhusluften blir frisk och säker när du anlitar oss.

Vet du när din ventilation besiktades senast?

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att de lagstadgade OVK-besiktningarna genomförs. Reglerna för hur ofta en OVK behövs skiljer sig åt mellan olika typer av fastigheter. För villägare ska det göras när huset byggs. För andra typer av fastigheter krävs regelbundna besiktningar. Vi utför OVK-besiktningar hos privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

Läs mer om OVK

Behöver du ett kvitto på att ventilationen fungerar?

Funktionskontroller av ventilationen bör ske regelbundet för att säkra att ventilationen fungerar som den ska och att den är anpassad för eventuella förändringar som skett i byggnaden. Med en funktionskontroll inför en fastighetsaffär slipper du obehagliga överraskningar i efterhand. Kontakta oss för att boka en besiktning.

Läs mer om ventilation

Radon, naturligt men ohälsosamt

Radon finns naturligt i marken men kan bli riktigt ohälsosamt om man utsätts för det i högre halter. Ofta räcker enklare lösningar för att göra inomhusluften säker. Oavsett om det gäller bygg- eller markradon kan vi föreslå åtgärder som garanterar att radonhalten hamnar under gränsvärdena.

Läs mer om radon

Kundcase

BRF i Vallentuna

I Vallentuna hjälpte vi en förening med totalrensning, byte av takfläktar, injusteringar av luftflöden, byte av takfläktar samt OVK-besiktning.

Läs mer om caset

Vanliga frågor om ventilation