Installation

Nyinstallation vid nybyggen och ombyggen

  Totalentreprenad, helhetslösning eller specifika åtgärder?

  Installation av ny ventilation är aktuellt vid nybyggen, ombyggnationer, renoveringar och som åtgärd vid radon. Vi utreder hur bostaden är byggd, hur ombyggnationer påverkar bostaden och hur inomhusklimatet ser ut. Vi erbjuder totalentreprenad och hjälper gärna till hela vägen med projektering, leverans, installation, injustering och även utvärdering av hela ventilationslösningar.

  Installation vid nybyggnad och ombyggnation

  Vid nybyggnationer krävs ett helhetsgrepp för att utreda hur totalbehovet för ventilationen ser ut. Vid ombyggnationer behöver man utreda hur bostaden är byggd och vilka förändringar som skett sedan dess. Vid byte av spiskåpor, styrningar, takfläktar eller ventilationsaggregat är det även viktigt att kanalsystem kontrolleras och att anläggningen injusteras. Vi har mångårig erfarenhet av att utreda och föreslå förbättringar vid ombyggnationer eller lösningar för nyinstallation.

  Har du utfört åtgärder som påverkar ventilationen?

  • Tätat fönster och dörrar?
  • Tagit en värmepanna ur drift?
  • Byggt om med moderna material med giftigare emissioner?
  • Belastat bostaden med mer fukt än när fastigheten byggdes?