Radon

Radon i hus, naturligt men ohälsosamt

  Radonmätning för halter under gränsvärdena?

  Radon är ett naturligt inslag i vår vardag. Det är när halterna blir för höga som det blir ohälsosamt. Om ni har radon i bostaden kan vi hjälpa till med radonmätning, förslag på åtgärder och lösningar som får ned radonet under gränsvärdena, oavsett om det gäller bygg- eller markradon. En enkel lösning som ofta är tillräcklig för att få ned halterna av markradon är att placera en radonsug under markplattan. Kontakta oss för rådgivning.

  Krävs radonsanering eller räcker balanserad ventilation ?

  När radonet sitter i byggmaterialet, som exempelvis blåbetong, krävs extra åtgärder för att hålla inomhusmiljön hälsosam. Balanserad ventilation är ett system som motverkar höga radonhalter. Den tar bort gammal luft och tillför filtrerad luft, samtidigt som den ger lägre energikonstnader och motverkar drag. Med en fungerande balanserad ventilation sänker du radonhalten till en godkänd nivå, samtidigt som inomhusklimatet behåller en behaglig temperatur.

  Vanliga åtgärder mot höga radonhalter

  • Balanserad ventilation
  • Radonsug