Ventilationsbyte

Dags att uppdatera ventilationen?

    Behöver du ett nytt system eller enstaka komponenter?

    Ventilationsbyte är något som skapar ett bättre inomhusklimat och ger en lägre driftskostnad. Vid byte av ventilation behöver man se över hur fastigheten är byggd och vad som är åtgärdat sedan dess. Man bör också ha i åtanke att ett nytt system ofta blir mest prisvärt i långa loppet om det system man har redan har några år på nacken. Kontakta oss gärna för rådgivning, kostnadsförslag och byten av hela system eller komponenter.

    Spara pengar med ett modernt system

    Takfläktar, ventilationsaggregat, luftvärmeväxlare och frånluftsvärmepumpar har blivit tystare, fått lägre driftskostnad, högre verkningsgrad och smartare styralternativ. Att byta enstaka delar till äldre aggregat kan vara billigare kortsiktigt men blir i längden oftast dyrare, när fler komponenter behöver bytas ut. Som certifierad partner till Fläktwoods kan vi erbjuda moderna och högkvalitativa produkter med tio års garanti.