Ventilationsservice

Regelbunden service håller luften frisk

    Håll efter ventilationen för hälsa, miljö och ekonomi

    Ventilationsservice görs för att ett ventilationssystem ska behålla sin funktion och kvalitet och det bör rensas och luftflöden injusteras ungefär var sjätte år. Det är viktigt för att undvika unken luft, onödig energiåtgång och för att bibehålla en behaglig temperatur. Genom att se över ventilationen investerar du även i hälsan eftersom dålig luft i värsta fall kan göra oss sjuka. Vi utför service, underhåll och injusteringar så att du kan känna dig trygg med din inomhusluft.

    Minska riskerna för fukt och mögel

    Ett välfungerande ventilationssystem skapar frisk inomhusluft genom att ta in ny luft utifrån, leda bort hälsofarliga ämnen och separera den luft som kommer från de mindre rena rummen, som WC och kök, från de andra. Ett dåligt injusterat ventilationssystem kan leda till fukt- och mögelproblem på sikt, på grund av övertryck i byggnaden. Dessutom är det onödigt energikrävande att kompensera för ett dåligt injusterat ventilationssystem.