Ventilationsbesiktning

För ett behagligt inomhusklimat

  Kondens, drag eller unken luft?

  Genom att kontrollera funktion och status av ventilationen kan vi föreslå och genomföra åtgärder anpassade för era behov. Vi utför luftflödesmätningar, okulärbesiktningar och funktionstester av alla typer av ventilationssystem. Dessutom lyssnar vi alltid på hur ni upplever ert inomhusklimat för att få en komplett bild av vilka åtgärder som är lämpligast för just ert behov.

  Funktionskontroll eller OVK?

  Förutom funktionskontroller utför vi även lagstadgade OVK besiktningar. Vi har fullständig behörighet och avslutar alltid våra arbeten med fullständig dokumentation om statusen.

  Läs mer om OVK

  Tecken på att ventilationen behöver ses över

  • Det drar
  • Kondens på fönster
  • Immiga speglar
  • Instängd unken lukt
  • Fukt på vinden