Ventilation

Frisk luft för hälsa, ekonomi och miljö

Behöver du hjälp att välja rätt ventilation?

Rätt ventilationslösning är grundläggande för att inomhusluften ska hålla sig fräsch, för att i sin tur hålla dem som vistas i luften friska. Ett anpassat och injusterat ventilationssystem av bra kvalitet minskar även kostnader och sparar på miljön. Kontakta oss för installation, byte eller service av din ventilation. Vi garanterar fast pris, snabb leverans och kvalitetsprodukter.

Välj rätt system från början

Vid nyinstallation av ventilation i nybyggen och ombyggnationer är det viktigt att från början välja ett ventilationssystem som möter kraven för den specifika byggnaden. Att välja rätt kan vara klurigt. Vi hjälper dig med både helhetslösningar och specifika åtgärder.

Läs mer om nyinstallationer

Funderar du på att byta ut din ventilation?

Vid byte av ventilation är det viktigt att ta hänsyn till hur fastigheten byggdes från början och vilka förändringar som har gjorts sedan dess. Ofta är det mer kostnadseffektivt att byta hela systemet än enstaka komponenter. Vi kan hjälpa dig att hitta kostnadseffektiva lösningar.

Är din ventilation i behov av service?

Precis som allt annat i byggnaden måste även ventilationssystemet underhållas. Ett dåligt injusterat ventilationssystem kan leda till fukt- och mögelproblem på sikt. Dessutom är det ofta onödigt energikrävande. Vi hjälper dig med rensning, injustering och övrig service.

Läs mer om service

Kundcase

Villa i Norrtälje

Inför köksrenovering ville kund se över både ventilations- och luftvärmesystem.

Läs mer om caset

Vanliga frågor om ventilation