BRF i Vallentuna

  Totalrensning, byte takfläktar, Injustering av luftflöden samt byte av takfläktar i Vallentuna.

  Efter ett kostnadsfritt kundbesök kunde vi konstatera att för att kunna få ut erforderliga luftflöden och godkänna OVK-besiktningen behövdes rensning av kanalsystem och rengöring av frånluftsventiler utföras. I samband med försöket att injustera noterades att även takfläktar behövde bytas.

  Resultatet blev en nöjd förening med friskare luft, bättre funktion vid matlagning samt fläktar med bättre styrmöjligheter och billigare drift. Anläggningen skall nu säkerställa inomhusmiljön 6år till då nästa besiktning ska ske.

  Moment i projektet

  • Rensning av samtliga ventilationskanaler.
  • Rengöring av samtliga ventiler.
  • Byte av takfläktar med styrningar från FläktWoods.
  • Injustering av luftflöden.
  • OVK-besiktning.
  • Utfärdande av erforderlig dokumentation.