Service- & Underhåll BRF

  Totalrensning, anordning uteluft, injustering av luftflöden samt OVK-besiktning.

  Efter ett kostnadsfritt kundbesök kunde vi konstatera att fönsterventiler var helt felmonterade samt försmutsade. Frånluftssystem kraftigt försmutsat och bristfälliga luftflöden.

  Resultatet blev en nöjda lägenhetsinnehavare med friskare inomhusluft, mindre drag och bättre funktion vid matlagning.

  Moment i projektet

  • Rensning av samtliga ventilationskanaler.
  • Rengöring av samtliga från- och uteluftsventiler.
  • Ommontering av fönsterventiler med förhöjningsramar.
  • Injustering av luftflöden.
  • OVK-besiktning.
  • Utfärdande av erforderlig dokumentation.