Service- & Underhåll Villa

  Totalrensning, byte takfläkt, byte av spiskåpa och Injustering av luftflöden Upplands-Väsby.

  Efter ett kostnadsfritt kundbesök kunde vi konstatera att takfläkten inte fungerade alls, spiskåpa ej avsedd för fastighetens ventilationssystem och att kanalsystem samt ventiler var kraftigt försmutsade.

  Spiskåpan byttes till en Franke Opal och takfläkten till en Östbergs TKS400C. Kanalsystem rensades och samtliga frånluftsventiler rengjordes. Luftflöden injusterades till normenliga luftflöden.

  Resultatet blev en nöjd kund med fungerande ventilation, bättre funktion vid matlagning samt modern design.

  • Rensning av samtliga ventilationskanaler.
  • Rengöring av samtliga ventiler.
  • Byte av felaktig spiskåpa till Franke Opal.
  • Byte av takfläkt till Östbergs TKS400C.
  • Injustering av luftflöden.
  • Utfärdande av erforderlig dokumentation.