Kunskapsbanken

Lär dig mer om bostadsventilation

Hur ofta behöver jag rensa mitt ventilationssystem?

Ca var 6:e år lite beroende på typ av system, kanaldimensioner och belastning.
Läs mer